dimarts, 7 de juny del 2011

Sobre la integració

Un dels temes que ha estat recorrent al llarg de la campanya electoral de les municipals catalanes, i també en posterioritat, ha estat el tema de la immigració. No és una qüestió residual però és una qüestió, si més no, delicada que alguns l'ha utilitzat d'una forma barroera, frívola, domagògica i poc responsable...i els hi ha anat bé. Eus aquí el problema!
Personalment, penso que el fenòmen de la immigració s'ha tractat durant anys d'una manera massa ingènua. La immigració s'ha de regular i controlar però respectant els drets humans i partint sempre de la base dels principis d'Estat democràtic que diem ser. Això no s'ha fet (ni quan governava l'esquerra ni tampoc la dreta), i no s'ha fet per motius molt diferents i complexes que se m'escapen. La realitat, però, és que en poquíssims anys, la població ha augmentat considerablement i ho ha fet principalment per la immigració. Això s'havia i s'ha d'assumir, s'ha d'integrar i, a vegades un veu que hem tingut poc temps per fer-ho. I aquí comença la gran qüestió, el gran repte: la integració.
Acusem de la falta d'integració a un col·lectiu, a un barri o a una religió, expulsant-nos qualsevol tipus de responsabilitat. La integració és un fenòmen recíproc; un s'ha de voler integrar i l'altre l'ha de voler acollir. És molt típica la figura d'aquella persona que proclama als quatre vents la llibertat religiosa, la democràcia, el respecte als drets humans, la tolerància, el respecte a la diversitat i a les minories, la solidaritat,... i, de fet, defensar aquests valors nobles és molt senzill, és facilíssim. Ara bé, defensar-los quan una associació de musulmans vol posar una mesquita prop de la casa o quan un grup de xinesos o paquistanesos obre una botiga que ens fa perdre part de la clientela, aleshores, defensar aquests valors ja és més complicat.
Hi ha un discurs demagògic, que està quallant a molta gent, que deixa al marge principis i valors que han costat molts anys d'aconseguir. Simplement els oblida, els arracona i els utilitza només quan els hi convé. Aquestes no són les regles del joc. S'ha de tenir una legislació sobre immigració clara, sense demagògies i assumint la realitat del país. Mentre, els ciutadans hem de fet un esforç (que segur que no és petit) per fer conèixer el país a tota la gent que ve, compartir la cultura, les costums, les llengües, ...i això no és bonisme. Només quan haguem fet aquest esforç podem criticar la falta d'integració.