divendres, 26 de febrer de 2010

Treballar per a la convivència


Una de les notícies més rellevants i preocupants d'aquesta darrera setmana ha estat els aldarulls que hi ha hagut a Salt per la onada de petita delinqüència que pateixen en aquesta població, posant com a rerafons la immigració

Hi ha gent interessada -i malintencionada- que relaciona directament delinqüència i immigració, tot barrejant-ho amb una demagògia perillosa que atempta de forma temerària contra la convivència entre ciutadans d'un barri o d'un poble.

Efectivament, el país passa per moments difícils des del punt de vista econòmic. Ens adverteix Europa i el món i aquí, els partits no acaben de posar-se d'acord per trobar solucions. Hem de confiar que, en els propers mesos, surtin a la llum algunes mesures econòmiques que siguin les idònies per tal que les taxes d'atur disminueixin el més ràpid possible.

Mentrestant, hi ha moltes famílies que els hi costa arribar a final de mes. Llegeixo avui mateix que Càritas no dóna l'abast aquest any, veient-se augmentat molt notablement el nombre de persones que hi recorren. Tot plegat porta a què l'índex de delinqûència, petits furts, s'incrementin proporcionalment a la inseguretat ciutadana. Hi ha inseguretat en tots els sentits: ìnseguretat econòmica, inseguretat bancària, inseguretat dels mercats i, si em permeteu la broma, inseguretat social.

Tot aquest context, doncs, és aprofitat per alguns per tal de carregar i culpar a immigrants d'aquesta situació. A Salt ha estat la delinqüència, a altres indrets pot ser per la manca de treball, a altres la manca d'atenció sanitària per a tothom.

Arguments i actituds d'aquest tipus només contribueixen a generar més confrontació, perjudicant la bona convivència entre habitants de la mateixa ciutat. Dir que la immigraciío és la causant de l'augment de la criminalitat, és una falàcia. O és que fa 10 anys, quan Salt o Figueres tenien el 5% d'immigració, no hi havia robatoris?

Hem de començar a assumir que allò desconegut, allò exòtic, allò divers que conforma la nostra societat és un actiu i hem de saber aprofitar aquesta pluralitat en benefici del país, tant dels nouvinguts com de nosaltres mateixos. S'han d'adoptar actituds constructives de convivència, altrament estarem construïnt, entre tots plegats, un país de difícil harmonia. Per això aplaudeixo la oportunitat que se'ls hi dóna als immigrants, que normalment no poden votar a les eleccions, de poder-ho fer en els referèndums per a la independència de Catalunya. Una bona ocasió per explicar-los-hi el país on han escollit venir a treballar i una bona ocasió de fer-los partíceps dels nostres anhels.